Den beste manusboka

Into the Woods: How Stories Work and Why We Tell Them (John Yorke, 2013) Man kan sikkert diskutere hva som er verdens beste film (ikke egentlig, men likevel…), men om tittelen verdens beste manusbok, hersker det liten tvil. Jeg tar et lite forbehold ettersom jeg leste siste linje for noen

Fortsett å lese