Den norskættede manusboka

Rewrite Man: The Life and Career of Screenwriter Warren Skaaren (Alison Macor, 2017) Det skrives ikke mange biografier om manusforfattere. Hvis du lever av å skrive for film og vil se livet samlet mellom to permer (evt som paperback) bør du, som William Goldman og Joe Eszterhas, gjøre det sjøl.

Fortsett å lese